Uzávierka občianskeho roka 2022 – Silvester – všetko má svoj čas

Written by radovan on dec 28, 2022 in - No Comments
article_image_full

Uzávierka občianskeho roka – Silvester – 31.12.2022

„… všetko má svoj čas …“

Bratia a sestry: Pokoj vám!

Kazateľ 3, 1 – 8.11 – 14

1 Všetko má svoj čas a každé počínanie pod nebom má svoju chvíľu: 2 Je čas narodiť sa i čas umierať, čas sadiť i čas vytŕhať zasadené; 3 čas zabíjať i čas uzdravovať; čas búrať i čas stavať; 4 čas plakať i čas smiať sa; čas horekovať i čas radovať sa; 5 čas odhadzovať kamene i čas zbierať kamene; čas objímať i čas vyhýbať sa objímaniu; 6 čas hľadať i čas strácať, čas zachovať i čas odhadzovať; 7 čas roztrhať i čas zošívať, čas mlčať i čas hovoriť. 8 Čas milovať i čas nenávidieť, čas vojny i čas pokoja. 11 Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc, len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal. 12 Poznal som, že niet pre nich nič lepšie, ako radovať sa a dobre robiť vo svojom živote. 13 Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom. 14 Poznal som, že všetko, čo činí Boh, trvá naveky; nič k tomu pridať nemožno a nič nemožno z toho ubrať. Boh to tak zariadil, aby sa Ho ľudia báli.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Predpokladám, že poznáte tú hádanku, že: nemá to nohy a predsa to beží … Čo je to? A odpoveď je: čas. Áno, na konci roka asi každý jeden z nás viac uvažuje nad časom ako inokedy. I keď silvestrovská noc je taká istá ako každá iná, predsa len, niečo sa počas nej mení. Niečo, čo všetci musíme akceptovať a rešpektovať. A síce: číslo v roku. Nuž a práve to meniace sa číslo nám dáva poznať, že zas sme o čosi starší. Že sme v našom pozemskom putovaní zas o čosi bližšie tomu nebeskému cieľu.

Milí priatelia, dal som si tú námahu a trošku som pri príprave tejto kázne počítal. Koľko že to času nám všetkým bolo počas končiaceho sa roka 2022 nadelené? Zrejme všetci vieme, že je to 365 dní. No už asi len málokto vie, že to bolo 8760 hodín, 525 600 minút a 31 536 000 sekúnd. Sú to v každom prípade úctyhodné čísla. Bolo to len a len na nás ako tie minúty, hodiny, týždne, či mesiace využijeme a čím ich naplníme. Pretože pravda je taká, že ten istý čas, ktorý je nám od Boha darovaný, jeden môže využiť, zatiaľ čo ten druhý premárniť. Jeden ho využije na konanie dobra, druhý zas na konanie nespravodlivosti. Jeden ho využije na boj za pravdu, druhý na šírenie lží a klamstiev. Jeden ho využije v službe a obetovaní sa pre druhých, druhý ho využíva sebecky iba pre svoje vlastné dobro. A tak by sme mohli ešte dlho pokračovať v uvádzaní konkrétnych príkladov.

Bratia a sestry, fakt je, že čas je veličina, ktorú ako ľudia máme pod kontrolou iba sčasti. My vieme ovplyvniť to, čím svoj čas naplníme. Ako ho využijeme alebo premárnime. Nevieme však ovplyvniť to, koľko času na tomto svete máme. Táto kompetencia je čisto v rukách nášho Otca nebeského ako nášho Stvoriteľa a Udržiavateľa života. Nuž a pravda je taká, že to, čo človek nemá celkom pod kontrolou, pred tým má strach. Z toho má obavy.

Dnes, na konci odchádzajúceho roka 2022, zrejme každý jeden z nás má chvíľku, keď spomína, čo všetko počas toho roka prežil. Ja osobne si otvorím svoj gmailový kalendár a postupne si prebehnem týždeň za týždňom, mesiac za mesiacom … a spomínam … je to každý rok množstvo hodín náboženstva v škole … množstvo času stráveného so žiakmi či učiteľmi … množstvo stretnutí s ľuďmi, či už pastorálneho, vyučujúceho alebo pracovného charakteru … množstvo udalostí radostného či smutného charakteru, na ktoré sa treba nielen pripraviť, ale ich aj zrealizovať … aspoň ja na konci roka si zakaždým uvedomím, že rok je doba, počas ktorej sa toho dá zažiť, absolvovať, či zrealizovať vskutku veľa. A niekedy mám pocit, že je toho už až príliš veľa. Ale kým človeku slúži ako tak zdravie a chce sa mu, nemal by sa sťažovať …

Aj preto som si dnes ako kázňový text vybral slová zo starozmluvnej knihy Kazateľ, kde v 3. kapitole sa nachádza veľmi trefné pojednanie o čase. Aby sme aj túto biblickú pasáž správne pochopili, je treba vedieť, ako Písmo sväté, v tomto prípade predovšetkým Stará zmluva, vníma faktor času. Stará zmluva na faktor času pozerá tak, že všetky udalosti v živote majú svoje presne vymedzené miesto v čase. Čas v biblickom poňatí nie je rieka, vody ktorej sa valia z neznáma do neznáma. Nie je to ani voda, ktorá odchádza a zas sa vracia v nekonečnom kolobehu. Biblické zjavenie nás učí vidieť vo všetkom presný plán. Takéto poňatie potom vylučuje, aby sme určité udalosti v živote vnímali len ako náhodu alebo výsledok tzv. slepého osudu.

Inak povedané: každá udalosť je podriadená Božej vôli a Božiemu rozkazu. Jeho všemohúcnosť vládne nad celým bytím. Nuž a Jeho láska vedie všetko dianie k stanovenému cieľu. Drahí priatelia, biblické poňatie času je teda celkom iné ako napríklad vnímanie, či chápanie času v pohanských náboženstvách, kde všetko je viac menej postavené na ľubovôli či svojvôli bohov. Biblické chápanie času je taktiež iné ako vnímanie tohto fenoménu v islame, ktorý skôr všetko odovzdáva do rúk osudu. Kazateľ namiesto toho hlása vieru v Božiu absolútnu zvrchovanosť nad dobrým i zlým v behu tohto sveta. Tma, rovnako ako svetlo stoja pod Božím velením. Svoje kladné určenie majú v Božích plánoch aj negatívne stránky života, takže nakoniec aj smrť stojí v službe života. Preto aj apoštol Pavol v jednom zo svojich listov vyznáva, že tým, ktorí Boha milujú, všetky veci slúžia na dobro.

Z prečítaných slov sa dozvedáme, že nie človek, ale Boh určuje čas zrodenia i smrti. Rovnako ako dobu sadenia, či štepenia stromov alebo žatvy. Počiatok či koniec života preto nie je vecou náhody. Rovnako tak poriadok v prírode a striedanie počasia  sa nedeje náhodne. Naopak! Všetko sa deje v čase, ktorý určuje Boh. Svoje kladné poslanie rovnako tak majú chvíle plaču a smútku, dni žiaľu. Náš reformátor, Dr. Martin Luther, tvrdí, že smútkom sa polepšujú ľudské srdcia. Na druhej strane, keď smutné dni pominú, navracia sa radosť.

Drahí priatelia, dnes, na konci roka 2022, keď cítime, akoby my sami sme boli zmietaní časom, ktorý nemáme vo svojej ruke, sa chceme predovšetkým upokojiť a uistiť. Nad časom vládne Boh. A my sme v rukách nie času, ale predovšetkým Boha, ktorý sa v krste svätom stal naším dobrým a milujúcim Otcom nebeským. A preto nestresujeme ani nepanikárime. Veď vieme v koho sme uverili. Dnes si predovšetkým chceme uvedomiť, že všetko v našom živote, dobré i zlé, má svoj čas, svoj zmysel aj miesto, ktoré určil Boh. Nie sme teda hračky v rukách osudu a času. Sme milované dietky v rukách milujúceho Boha. A to je podstatný rozdiel! Na druhej strane sa chceme utvrdiť v tom, že nič na svete nemá hodnotu samo o sebe. Naopak! O všetkom rozhoduje zvrchovaná Božia vôľa. A i keď to nemusí znieť práve upokojujúco, predsa len, v Písme svätom čítame, aká je Božia vôľa s nami –  Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami: dať vám budúcnosť a nádej.

 11 Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do sŕdc, len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal. 12 Poznal som, že niet pre nich nič lepšie, ako radovať sa a dobre robiť vo svojom živote. 13 Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom. Úžasné na tomto biblickom texte, milí priatelia, je to, že on akoby nás chcel pokojne preniesť z roka starého do toho nového. Keď som pred chvíľkou hovoril o tom, že Hospodin nám chce dať budúcnosť a nádej, potom to Boh myslí naozaj vážne. Našou budúcnosťou a nádejou je večnosť, ktorú nám Boh vložil do sŕdc. Nuž a my sme pozvaní, aby sme cestou vedúcou do večnosti kráčali aj v Novom roku 2023. Pravdu má v tomto smere významný cirkevný otec Augustín, ktorý vo svojom veľkolepom diele „Confessiones“ – Vyznania, píše: Nespokojné je moje srdce, kým nespočinie v Tebe, ó Bože. Bratia a sestry, to je tá večnosť, ktorú nám Boh vložil do sŕdc. Večnosť, po ktorej máme túžiť nielen dnes, na konci roku odchádzajúceho, ale aj počas celého roka 2023, ktorý je pred nami.

Tá budúcnosť a nádej, ktorú nám Pán Boh chce dať, však nespočíva iba vo večnosti, ale aj v radosti, ktorú nám náš Otec nebeský chce dopriať. A to tak dnes ako aj zajtra a tiež počas celého roka 2023. Poznal som, že niet pre nich nič lepšie, ako radovať sa a dobre robiť vo svojom živote. Naša radosť nech je zakotvená predovšetkým v tom, že sme Bohom milovaní. Nuž a láska, ktorú nám prejavuje deň čo deň Boh nech je pre nás motiváciou, aby sme aj my druhým ľuďom robili dobre.

13 Ale aj toto, že človek môže jesť a piť, zakúsiť dobré veci pri svojej námahe, je Božím darom. Naša budúcnosť a nádej je však aj v tom, že Boh sa o nás chce i v ďalšom čase verne a dobre postarať. Tak, aby nám nič nechýbalo. Tak, aby sme v ničom nemali nedostatok. Bratia a sestry, či to nie je veľká útecha pre nás, že dobré veci budeme môcť zakúšať aj v roku 2023? A to napriek tomu, že nás ohrozujú vysoké ceny energií, palív, potravín a pod.

Boh to tak zariadil, aby sa Ho ľudia báli. Drahí priatelia, túto budúcnosť a nádej nám náš dobrotivý Otec nebeský rád dopraje a dožičí. No má jednu podmienku. Túži po tom, aby sme za všetkým dobrom v našom živote videli Jeho a Jeho žehnajúcu ruku. Túži po tom, aby sme pred Ním i na prelome rokov mali rešpekt a bázeň a nestrácali Ho zo svojho zorného uhla.

Bratia a sestry, verím, že tak, ako sme s Bohom prežili rok 2022, tak s Ním prejdeme aj do Nového roka 2023. A nielen prejdeme do prvého dňa roka Nového, ale s Ním budeme žiť, Jemu ostaneme verní aj počas ďalších dní, ktoré sú pred nami. Veď jedine v Ňom je naša budúcnosť i nádej. Amen.

 

48.819538,20.363907