Uzávierka občianskeho roka (Silvester) 2019 – na Jeho lásku sa dá spoľahnúť

Written by radovan on dec 29, 2019 in - No Comments
article_image_full

Silvester – Uzávierka občianskeho roka 2019 – 31.12.2019

„… na Jeho lásku sa dá spoľahnúť …“

Bratia a sestry : Pokoj vám!

Židom 13, 8

8 Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Aké to bolo v roku 2019? Čo všetko sa stalo? Čo všetko sa prihodilo mne osobne? Čoho všetkého sme boli svedkami v našom mestečku, v našej spoločnosti, či cirkvi? Áno, v posledný deň, v posledný večer, počas posledných hodín odchádzajúceho roka je dobré takto si postaviť otázku. Keby som sa vás toto teraz rad radom pýtal, zrejme by sa odpovede značne líšili. Každý prežil niečo iné. Možno v niečom to bolo aj podobné, ale v konečnom dôsledku to bolo celkom originálne. Zrejme by sa medzi nami sotva našiel niekto, kto by mal počas roka 2019 len samé pozitívne alebo len samé negatívne zážitky. Tak ako počas iných minulých uplynulých rokov, tak aj život v tomto roku mal svoje výšky i hĺbky. Mal svoje svetlejšie i tienisté stránky. Mal svoje úspechy i nezdary. Mal svoje pochopenia i nedorozumenia. Mal svoje odpustenia i hnevy. Mal svoju tolerantnosť, ale aj neústupčivosť a tvrdohlavosť. Pravdepodobne sme počas roka 2019 zažili aj chvíle nepokoja a pochybností. Ale tiež chvíle so svojou rodinou, priateľmi, kamarátmi, ku ktorým sa vo svojich spomienkach budeme radi vracať.

Keď som si túto kázeň pripravoval, napadlo mi, akým biblickým textom sme rok 2019 vlastne začínali. Predpokladám, že si na to už nepamätáte. Bolo to heslo pre rok 2019 : … hľadaj pokoj a usiluj sa oň! (Žalm 34,15b). Svoju novoročnú kázeň som vtedy zakončil slovami, resp. prianím : „Prajem vám, aby ste pokoj nielen hľadali, ale aj nachádzali. Aby ste oň zápasili, hnali sa za ním a nedopriali si pokoja, kým pokoj nedosiahnete. A preto na začiatku roka 2019 nám všetkým prajem „pokoj“ – „šálom“.“ V kontexte toho by sme sa mohli pýtať : Akými tvorcami pokoja sme boli v roku 2019? Ako sa nám darilo v budovaní pokoja, v presadzovaní pokoja v našich vzájomných vzťahoch? Boli sme pokojní pri riešení konfliktov, alebo sme sa dali často „vytočiť“ a „nerváčili“ sme? Pristupovali sme k ľuďom plní pokoja alebo plní kadejakých iných emócií? Iste, zrejme nikto z nás nemôže povedať, že celý rok sa v jeho živote všetko točilo len okolo pokoja. Boli rôzne situácie. Jedny sme zvládli lepšie, iné možno horšie. Dôležité je, že i keď sme my z času na čas zlyhávali v hľadaní pokoja a usilovaní sa oň, On neprestal byť naším pokojom. Pán Boh nám pomáhal, aby sme neraz na rozbúrených vlnách života pokojne doplávali až k poslednému dňu roka 2019. A preto Jeho za toto chceme chváliť, ďakovať Mu a oslavovať Jeho sväté meno nad nami.

Dnes, na sklonku starého roka sa však nepýtame iba : Čo bolo? Pýtame sa tiež : Čo bude? Aké to bude? Čo všetko môžeme očakávať? S čím všetkým môžeme počítať? Na čo všetko sa nám treba pripraviť? Čo všetko budeme musieť zrealizovať? Na prelome rokov sa rodí množstvo dobrých zámerov a úmyslov. Človek si dáva kadejaké záväzky. Do akej miery ich však dokáže zrealizovať, to je iná vec. Spoľahlivé prognózy do budúcnosti sú len sčasti možné a v podstate neexistujú. Fakt je, že vo svete sa odohráva množstvo nepredvídateľných vecí, na ktoré sa vopred nedá pripraviť. Je tu veľa neistoty a pochybností … Človek sa pritom všetko cíti slabý, krehký a pominuteľný.

Dnes však je rovnako tak rozumné okrem otázok : “Čo bolo?“ a  „Čo bude?“ pýtať sa aj : „Čo je?“ Možno by sme si tú otázku mohli postaviť aj ináč: Čo má skutočné trvanie? Čo ozaj pretrvá? Čo je trváce? Na čo sa v tomto pominuteľnom svete môžem vlastne spoľahnúť? Čo môže byť solídnym základom pre môj život aj na prelome rokov, aj v Novom roku 2020? Z toho, čo bolo povedané, zrejme každý tuší, že takýto základ sa pravdepodobne nebude skrývať vo mne, resp. v nás. Takýto základ sa zrejme nebude skrývať ani v množstve ponúk tohto sveta, či už materiálnych alebo duchovných. To, čo má trvácnosť, čo je stále, musí byť niečo naozaj veľké. Niečo, čo sa nachádza mimo mňa. Niečo, čo ma nepredstaviteľne prevyšuje. Musí to byť niečo, čo nepodlieha času ani spoločenským, či módnym  zmenám.

Drahí priatelia, biblický text, ktorý nám dnes zaznel na koniec roka, nás v našom uvažovaní a hľadaní toho, čo je trváce, chce posunúť ďalej. Pisateľ listu Židom to vyjadruje slovami : 8 Ježiš Kristus je ten istý včera, dnes i naveky. To znamená : nie ČO je trváce a nepominuteľné, ale KTO! Mám za to, bratia a sestry, že nielen na prelome rokov je dobré počuť, že na Ježiša Krista je skutočné spoľahnutie.

Predsa len : V čom si On zaslúži, aby sme sa na Neho vedeli naplno spoľahnúť? Čo On spravil preto, aby si získal našu absolútnu dôveru? Bratia a sestry, to, na čo sa dá spoľahnúť je predovšetkým Jeho sklonenie sa k nám, ľuďom. To, na čo sa dá spoľahnúť je Jeho láska. Toto Jeho sklonenie a láska sú evidentné počas celého jeho života. Mohli sme si to opäť nanovo pripomenúť počas Vianočných sviatkov. No ešte lepšie a azda aj najviac evidentné je to v Jeho obeti na kríži.

Drahí priatelia, to je to, čo má trvácnosť. To je skutočne dobrý a silný základ. Toto nepotrebuje žiadne doplnenie ani aktualizáciu. To nie je nedokonalá mobilná aplikácia, ktorá sa potrebuje takmer deň čo deň vylepšovať, zdokonaľovať a aktualizovať. Kristova obeť a láska sú dokonalé, stále aktuálne a platné. Ani meniace sa roky na tom nič nemenia! Na tomto sa dá naozaj budovať. Na tomto sa naozaj oplatí postaviť základ svojho života.

Bratia a sestry, nech už sa v tom starom roku stalo čo sa stalo, a nech už sa v tom novom bude diať, čo chce, jedno je isté : Na lásku Božiu v Jeho Synovi Ježišovi Kristovi je spoľahnutie. A to tak v minulosti, ako aj prítomnosti a budúcnosti. S Ním sme Nový rok 2019 začínali. S Ním starý rok 2019 chceme aj skončiť. V Neho sme dúfali i dúfame, pretože On naše očakávania nesklamal. A preto i v zmenách času v Neho chceme naďalej dúfať. Pretože jediný nemenný, stabilný, nepodliehajúci zmenám ani času je On. Ba čo viac! On toto všetko – nemennosť, stabilitu a večnosť, až na to príde čas, chce raz dať i nám. A práve z toho sa dnes chceme tešiť. Toto chceme oslavovať. Nádej, že i keď ideme do neznáma a nevieme, čo všetko pre nás má rok 2020 pripravené, predsa do tohto nejdeme sami. Ideme do toho s Ním. A to je dobrá vyhliadka do budúcnosti. Jemu chvála a česť za to! Amen.

 

 

48.819538,20.363907