Veľký Piatok – … dnes budeš so mnou v raji …

Written by radovan on mar 22, 2016 in - No Comments

dark.side.moon.optVeľký Piatok – 25. 3. 2016

„… dnes budeš so mnou v raji …“

Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami! Amen.

Lk 23, 32 – 43

32  Spolu s ním viedli na popravu aj dvoch zločincov.   33  Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali ho a s ním aj zločincov: jedného sprava, druhého zľava.   34  Ježiš povedal: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Potom si rozdelili jeho šaty a losovali o ne.   35  Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu vysmievali a hovorili: Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je vyvolený Boží Mesiáš.   36  Posmievali sa mu aj vojaci, ktorí prišli a podávali mu ocot.   37  Hovorili: Zachráň sa, ak si židovský kráľ!   38  Nad ním bol nápis: Toto je židovský kráľ.   39  Jeden z tých zločincov, ktorí viseli na kríži, sa mu rúhal a hovoril: Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás!   40  No druhý ho zahriakol: Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený?   41  Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé.   42  Potom povedal: Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.   43  Ježiš mu odpovedal: Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.  

Milé sestry a bratia v Pánovi!

Ľudová múdrosť hovorí a tak to napokon stojí aj v Biblii, že  čo človek rozsieva, to bude aj žať. Nemusí to síce automaticky platiť hneď do všetkých detailov, ale väčšinou to takto funguje. Dobrí ľudia, ktorí okolo seba šíria radosť a priateľstvo, žnú vďačnosť a priateľstvo druhých. Na druhej strane tí, ktorí druhým ubližujú a rozdávajú rany, zostávajú často sami a ľudia im dávajú  najavo, že o nich nestoja.

V evanjeliovom podaní sa v tomto zmysle stretávame s obrovským paradoxom. Ježiš, ktorý druhých ľudí miloval, nezištne pomáhal a prinášal ľuďom nádej, končí ako zločinec a najväčší lotor. Je odsúdený na smrť! Spravodlivosť „dostala na frak“ a slušnosť „dostala košom“. Zvíťazila hrubá nenávisť. Tak to v tento deň vyzerá na prvý pohľad. Tak sa to môže javiť povrchnému pozorovateľovi. O čo v skutočnosti ide?

Bratia a sestry, záver Ježišovho života navonok vyzerá ako spiknutie a premyslená vražda. V skutočnosti je to však dráma, ktorej režisérom je samotný Boh. V pozadí Veľko – piatkových udalostí je duchovný zápas medzi svätým Bohom na jednej strane a temnými silami lži, nenávisti, hriechu a smrti a na strane druhej. Boh vedie svojho Syna Ježiša z Betlehema cez Egypt do Nazareta a nakoniec do Jeruzalema. Počas troch rokov na Ňom ľudia môžu pozorovať ako vyzerá, žije a jedná človek, ktorý úplne dôveruje Bohu a je Mu celkom oddaný. Tri roky za Ním idú zástupy vďačných, uzdravených, zachránených a premenených ľudí. Ježiš všade šíri lásku a pokoj, nikomu neubližuje ani neškodí. Počiatočný obdiv a nadšenie sa však krátko na to po šikovnej manipulácii mení na nenávisť a túžbu po Jeho likvidácii.

Všetky 4 evanjeliá venujú udalostiam okolo Ježišovho utrpenia, zatknutia, odsúdenia, umučenia a smrti pomerne veľa priestoru. Akoby sa tým chcelo naznačiť, že práve v Jeho smrti sa odohralo to rozhodujúce pre našu spásu. Všetka tá hrôza a nespravodlivosť, ktorá na Neho doľahla, až príliš pripomína hrôzu  ľudského hriechu a odvrátenia sa od Boha. K tomu patrila verejná potupa a pokorenie, pľuvance, kopance i nadávky. Ako by toho nebolo dosť, Ježiš sa ešte aj na samotnom popravisku dostáva do tej najhoršej spoločnosti. Po pravici i po ľavici jeden väčší kriminálnik ako druhý.

Bratia a sestry, posledné dejstvo veľkonočnej drámy sa tak odohráva na pahorku, ktorý sa v preklade volá „Lebka“, pretože ju svojim tvarom pripomína. Samotné ukrižovanie nebolo v tej dobe ničím výnimočné. Bol to bežný spôsob popravy, ktorý sa aplikoval v Rímskej ríši. Mimoriadne je len to, že na prostrednom kríži umiera Boží Syn. Nevinný človek, svätý muž. Umiera za nás a naše hriechy. Trpí kvôli nám.

Ani na kríži však Ježiš nemá pokoj. Ľudia sa z Neho i tam vysmievajú – kňazi, okoloidúci, vojaci … všetci v Jeho ukrižovaní vidia stroskotanie Jeho mesiášstva. Keby bol skutočný Mesiáš, nemohol by predsa takto dopadnúť! „Iných zachraňoval. Nech teraz zachráni samého seba, pokiaľ je Mesiáš, a uveríme v Neho!“ – zaznievalo. Medzi prítomnými sa nakoniec predsa len našiel jeden človek, ktorý sa Ježiša zastal. Zrejme by to na neho nikto nebol povedal. Bol to jeden z lotrov, ktorí boli spolu s Ježišom ukrižovaní. Keď sa Mu prvý z nich rúhal slovami : „Ak si Mesiáš, zachráň seba i nás!“, druhý ho zahriakol: „Nebojíš sa Boha? My sme odsúdení spravodlivo, dostávame zaslúžený trest, ale tento neurobil nič zlého.“ Sestry a bratia, druhý lotor sa správa celkom neštandardne. Tvárou v tvár smrti uznáva svoju vinu a prijíma trest. Okrem toho – rozpoznáva nielen Ježišovu nevinu ale aj Jeho skrytú mesiášsku hodnosť a moc. Preto sa na neho obracia s prosbou : „Pane Ježiši, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva!“ Nie, nemyslí to v tej chvíli ironicky, tak ako všetci ostatní. Nie je to ani výsmech ani nič podobné. Je to modlitba človeka, ktorý si uvedomuje, že prehral svoj život a skončil zle. V posledných chvíľach života mu však zažiarila iskrička nádeje a On sa obrátil na Toho, ktorý ako jediný mohol jeho osud zmeniť.

Na svoju trúfalú prosbu dostáva druhý lotor prekvapujúcu odpoveď : „Amen, hovorím to, dnes budeš so mnou v raji.“ Pán Ježiš síce umiera strašnou smrťou na kríži, ale nie je až taký bezmocný, akoby sa možno zdalo. Do poslednej chvíle svojho života si počína ako dobrý pastier, ktorý hľadá a zachraňuje stratené ovce. Ešte i teraz rozdáva miestenky do neba! Tu vedľa Ježiša na kríži visí niekto, kto si, obrazne povedané, celý život pod sebou podrezával konár. A práve takýto počuje odpoveď, v ktorú azda ani nedúfal : Dnes budeš so mnou v raji! Milí priatelia, to nie sú slová lacnej útechy. Pán Ježiš sa jednoducho ujíma tohto kriminálnika a hovorí mu celkom jednoznačne : Ty nepôjdeš do pekla, ale do neba! Táto Ježišova odpoveď znamená len jedno : Nikdy nie je neskoro rozhodnúť sa pre život s Kristom! Na kríži už síce nie je čas, aby tento kajúcnik dokázal, ako to naozaj so svojou vierou myslí. Už nie je čas napraviť alebo odčiniť všetko zlo, ktoré stihol napáchať. No stále je tu ešte príležitosť volať k Bohu, prosiť o milosť a uveriť v Ježiša ako Krista a Syna Božieho.

Božia odpoveď na úprimné pokánie a vieru je vždy rovnaká : „Dnes prišlo spasenie do tohto domu! Dnes budeš so mnou v raji!“ Práve na tom kríži potupy vybojoval Pán Ježiš rozhodujúce víťazstvo a vydobyl nám život večný, teda miesta v nebi. Vo viere v Ježiša totiž nejde o nič iné a nič menšie než nebo. Dnes ďakujeme za Božiu lásku, spásu a nový život. Ďakujeme za miesto v nebi. Dnes sme síce ešte na tejto zemi, ale pri stole svätej večere Pánovej už prežívame radosť zo zmierenia s Bohom. Keď príde čas, budeme s Kristom naplno a navždy v Jeho kráľovstve. Veď preto Syn Boží umieral na kríži a z mŕtvych vstal, aby sme sa mohli stať Božími deťmi a tešiť sa na nebo. Amen.

Použité materiály : Bronislav Kaleta : Buh mluví /Biblická kázání/

48.819538,20.363907