Veľký Piatok – Nikdy nie je neskoro

Written by radovan on apr 12, 2017 in - No Comments

Veľký Piatok – 14. 4. 2017

„Nikdy nie je neskoro“

Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami! Amen.

Lukáš 23, 43

Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Vypočuli sme si jedno z tzv. siedmych pamätných slov, či výpovedí Pána Ježiša, ktoré vyslovil, keď visel na kríži. Konkrétne tieto slová boli adresované jednému z lotrov, medzi ktorými Ježiš visel a spolu s ktorými bol ukrižovaný. To všetko preto, aby sa i takýmto spôsobom naplnilo Písmo, ktoré hovorí : Počítali Ho medzi zločincov. Tieto slová Ježiš vyriekol tzv. dobrému lotrovi. Ten totiž ešte predtým stihol pokarhať druhého, tzv. zlého lotra, ktorý Ježiša pokúšal : Nie si ty Mesiáš? Zachráň seba i nás! Pokarhal ho slovami : Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si takisto odsúdený? Následne Ježišovi i všetkým, ktorí to počuli, vyznáva svoj hriech i spravodlivý trest zaň, na jednej strane, a Ježišovu nevinu, na strane druhej, a to slovami : Lenže my spravodlivo dostávame zaslúžený trest, ale on neurobil nič zlé. To všetko vygraduje, keď sa napokon na Ježiša obracia s úpenlivou a úprimnou prosbou plnou pokory a dôvery : Ježiš, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Nuž a ako odpoveď sa mu dostávajú Ježišove slová, ktoré dnes znejú nielen ako balzam na uši, ale aj na dušu, a to tak pre kajúceho lotra ako aj pre všetkých nás :  Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.

Priatelia, dnes už presne nevieme, ako sa táto Ježišova výpoveď dostala do evanjelia. Možno to bola Ježiša matka, ktorá stojac pod krížom svojho Syna, si celý ten dialóg vypočula a neskôr to rozpovedala evanjelistovi Lukášovi. Predstavujem si, že aj ten lotor mohol mať matku, ktorá stála niekde v tom dave, ktorý sa zúčastnil ukrižovania. Kto vie, možnože stála niekde celkom vzadu a ani nepočula, čo jej synovi povedal v tej chvíli Ježiš.  V každom prípade tam stála, na smrť smutná, utrápená z trpkého konca spackaného a pobabraného života svojho syna.

Dnes presne nevieme ani to, čoho sa vlastne tí lotri dopustili. Možnože to boli lúpežníci alebo banditi. Možno to boli politickí partizáni patriaci k skupine zelótov snažiacich sa bojovať proti nenávideným Rimanom. Je dosť možné, že sa tí lotri v svojom boji dopustili aj nejakej tej vraždy. Boli však chytení a rímska justícia nad nimi nemala ani štipku zľutovania. To však v danej chvíli v živote tej matky nehrá žiadnu rolu. Stojí niekde tam na okraji celého toho davu vo svojom žiali. Koľko sa len natrápila pre tohto svojho strateného syna?! Koľko sa za neho len namodlila?! Koľkoráz dúfala, že sa zmení, že sa obráti, ale nič sa nestalo a ona opäť raz ostala sklamaná?!

Bratia a sestry, som si istý, že každý z nás pozná takých ľudí, ktorí žijú svoj život bez Boha, bez viery. V tomto kraji o nich nie je núdza. Zvlášť pokiaľ sú to naši kamaráti, priatelia, blízki, či rodinní príslušníci, manželskí partneri, deti, či vnúčatá, robíme si o nich starosti. Modlíme sa za nich, obávame sa o ich život i večnosť a prosíme : Ó, Pane, zachráň ich! Ó, Pane, zmiluj sa nad nimi! Ó, Pane, obráť ich k sebe! No často sa nič nedeje. Žiadna zmena. Nič. Presne tak ako aj v prípade matky toho lotra ukrižovaného s Pánom Ježišom.

Neraz už ani nepočítame s tým, žeby sa ešte niečo mohlo stať. Žeby sa ešte niečo mohlo zmeniť. A predsa, priatelia, ako vidíme, je to možné! Je možné, že aj taký človek, ktorý bol podľa nášho ľudského nazerania stratený, ktorý bol beznádejným prípadom, nájde cestu k viere, hoc aj v poslednej minúte svojho života. Je možné, že niekto zomiera s modlitbou na perách  : Ježiš, rozpomeň sa na mňa! A predstavte si : bude vypočutý, bude zachránený, bude spasený! Vďaka Bohu! Je možné, že to semienko svätého krstu, semienko Božieho slova, ktoré sa pri takomto človeku dlho javilo ako vyschnuté, ako zarastené tŕňami hriešneho a skazeného spôsobu života, začne v tej rozhodujúcej chvíli predsa len klíčiť a prebudí sa k životu.

Milí priatelia, mám za to, že mať takúto nádej vôbec nie je lacná vec. To nie je žiadna lacná útecha. Naopak! V tomto prípade sa jedná o niečo hlboké, nepochopiteľné hlboké. Táto útecha má pritom svoj jasný a jednoznačný základ, svoj dôvod a konkrétny obraz. Je ním ukrižovaný Pán Ježiš Kristus na Golgote. Iba kvôli obeti Božieho Syna smieme mať takúto nádej, že nikdy nie je neskoro na obrátenie. Nikdy nie je neskoro na zmenu hodnotovej orientácie. Nikdy nie je neskoro na pokánie, na vyznanie svojej hriešnosti a Božej svätosti a spravodlivosti. Nikdy nie je neskoro na zmenu postoja. Dokonca, ako sa povie, ani v hodine dvanástej! Tak veľká je Božia milosť, tak veľká je Božia láska, tak veľké je Božie milosrdenstvo a súcit s hriešnikom. To je jasný dôkaz toho, o čom čítame v Písme svätom, a síce, že Boh netúži po smrti hriešnika, ale si praje, aby sa dal na pokánie, a tak mal život.

Milé sestry, drahí bratia, vieru pri druhých ľuďoch nevieme ani vytvoriť, ani im ju nanútiť. To je predovšetkým dielo Božieho svätého Ducha. O svojej viere však smieme a máme vydávať dobré svedectvo. Vieru pri druhých ľuďoch dokonca nie vždy dokážeme navonok pozorovať. Nie však to je dôležité, čo sa javí navonok nám, ľuďom. Na konci je totiž dôležité iba jedno. To, čo pozná jedine Kristus, ktorý vidí do nášho srdca. Človek totiž vidí iba zovňajšok. Hospodin však skúma srdcia a vidí, čo naozaj sa skrýva v človeku. A počíta sa jedine to, čo tam On uvidí a nájde!

Amen, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji. Kto vie, kto každý už počul tieto úžasné slová, a to možno aj z tých, ktorých sme my už dávno odpísali?! Kto vie, kto každý ešte len začuje tieto slová Spasiteľa, a to možno aj z tých, ktorým nedávame šancu, pretože žijú pre nás pohoršujúcim spôsobom života?! Možno nie pobožným a cirkevným spôsobom života. Kto vie, kto každý z tých všetkých, ktorí sa nám zdajú ako beznádejné a stratené prípady, to ešte bude môcť z Božej milosti počuť? Kto vie?

Milí priatelia, tým všetkým dnes určite nechcem povedať, že celý život si môžeme žiť ako príde, ako chceme a ako sa nám páči. A v poslednej minúte si zbožne spomenieme na Krista Pána a vec je vybavená. Tak to nefunguje. Posledná minúta je poslednou šancou na záchranu od Boha iba pre tých, ktorí naozaj zatúžia po Božej milosti. Ktorí si uvedomia veľkosť svojej stratenosti, veľkosť svojej biedy pred Bohom, veľkosť svojej odlúčenosti od Boha. Posledná šanca v poslednej minúte nie je nič iné ako dôkaz obrovskej Božej milosti. Je to svedectvo o Bohu, ktorý zápasí o človeka do poslednej minúty. Je to posledná šanca iba pre tých, ktorí to so svojím pokáním a vyznaním hriechov myslia naozaj vážne a úprimne. Netýka sa však tých, ktorí to všetko berú ako vypočítavosť. Ktorí si chcú len užívať, vypočítavo pritom veriac, že nakoniec sa nad nimi Pán Boh predsa len musí zmilovať. Pravda je taká, že On nič nemusí! Môže! Môže za jedného predpokladu, a tým je naša úprimnosť.

Bratia a sestry, ja osobne by som so zmenou svojho života a s pokáním nečakal až do poslednej chvíle života. Nikto z nás totiž nevie, kedy tá jeho chvíľka nastane. A preto dnes, možno omnoho viac a naliehavejšie ako inokedy, nám zaznievajú slová Písma : Dnes, keď počujete Jeho hlas, nezatvrdzujte si srdcia! Zmierte sa s Bohom! Amen.

 

 

48.819538,20.363907