Vstúpenie Krista Pána na nebo – nový poriadok nastolí On

Written by radovan on máj 24, 2022 in - No Comments
article_image_full

Vstúpenie Krista Pána na nebo – 26.5.2022

„… nový poriadok nastolí On …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista! Amen.

Daniel 7, 13 – 14

13 V nočnom videní som videl: S nebeskými oblakmi prichádzal ktosi ako Syn človeka. Priblížil sa až k Odvekému, priviedli ho pred neho. 14 Bola mu odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo, aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka. Jeho moc je večná, nikdy nepominie, a jeho kráľovstvo nebude nikdy zničené.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Na pôde kresťanskej cirkvi dme slávime sviatok, významu ktorého nie vždy dobre rozumieme a rovnako tak nie vždy dobre dokážeme oceniť jeho dôležitosť a opodstatnenosť. My, mnohí evanjelici, to akosi vnímame tak, že pokiaľ nejaký sviatok nepripadá na nedeľu, ale na iný, pracovný deň v týždni, potom nebude asi až tak dôležitý. No a keďže sviatok Kristovho vstúpenia vychádza vždy na štvrtok, niet sa čo čudovať, že ho mnohí vnímajú ako niečo nie až tak prelomové ako napríklad Vianoce či Veľkú noc. So sviatkom Ježišovho vstúpenia nakoniec nie sú spojené ani žiadne významné vonkajšie symboly, ako napríklad s Vianocami stromček alebo s Veľkou nocou oblievačka či podobné zvyky.

Predsa len, drahí priatelia, pokiaľ by v 40. deň po svojom vzkriesení Ježiš nebol vstúpil na nebo, nikdy by sa nemohol ujať vlády nad vesmírom. Pokiaľ by Ježiš nebol vstúpil na nebo, nemohol by sa ani druhýkrát vrátiť na túto zem ako Pán pánov a Kráľ kráľov. Pokiaľ by Ježiš nebol vstúpil na nebo, nemohol by sa ani vrátiť, aby vykonal svoj posledný súd a ukončil dejiny sveta. Napokon, keby Ježiš nebol vstúpil na nebo, bol by stále limitovaný, obmedzený zemskými fyzikálnymi zákonitosťami. To prakticky znamená, že v jednom čase by mohol byť len na jednom mieste. Rovnako tak by v jednej chvíli dokázal vypočuť modlitbu iba jedného človeka. Po svojom vstúpení však už týmto pozemským obmedzeniam nepodlieha. To znamená: vie byť všade kedykoľvek. A rovnako tak dokáže naraz reagovať na modlitby mnohých k Nemu volajúcich z tohto sveta.

Predsa len je tu ešte jedna vec, ktorú v žiadnom prípade nemožno opomenúť. Je to záležitosť, ktorá sa týka, nazval by som to: celosvetovej geopolitickej situácie. O geopolitike sa dnes hovorí pomerne často. Rovnako často sa hovorí o tzv. novom svetovom poriadku. V konečnom dôsledku človek ani nevie čo si pod tým má konkrétne predstaviť. Sú len isté indície. Bude to iba svet pre bohatých? Bude to svet, v ktorom budeme totálne kontrolovaní nielen vo svojom pohybe, či nákupoch, ale tiež v emóciách? Bude to svet, na ktorom stačí, aby žila iba pol miliarda obyvateľov a nie 8 ako je tomu dnes? Ťažko povedať, priatelia. Nechcem teraz zachádzať do takýto detailov. Čo chcem povedať je to, že v neistej dobe, v ktorej sme sa ako ľudstvo ocitli, je vždy dobé mať nejaký pevný oporný bod. Pevné útočisko, bezpečný prístav. Nuž a tým všetkým sa  pre nás môže, ale aj má stať práve udalosť, ktorú si dnes v cirkvi pripomíname. Udalosť Ježišovho vstúpenia na nebo.

Bratia a sestry, dovoľte mi, aby som to v tej chvíli trošku viacej rozviedol a takpovediac to rozmenil na drobné. Keby sme mali k dispozícii mapy z rôznych období ľudských dejín, boli by sme prekvapení, ako často sa menili hranice jednotlivých krajín, kráľovstiev, cisárstiev alebo ríš. Jedni vznikli, iní zanikli, prestali existovať. Zakaždým, keď sa menili hranice a mapy, vznikali aj nové poriadky, ktoré platili na novovzniknutom území. Poriadky, v ktorých sa ľudia museli zorientovať, ak tam chceli žiť. Poriadky, ktorými sa museli predovšetkým riadiť.

Azda najvýznamnejšie sa mapy menili po skončení 2. svetovej vojny, kedy si víťazné mocnosti určili svoje sféry vplyvu. Ale aj neskôr dochádzalo vo svete k zmenám na mapách. Dôkazom toho sme napríklad aj my, keď len v priebehu niekoľkých rokov sa z Československej socialistickej republiky stala Česko – slovenská federatívna republika, aby sa následne obidva národy oddelili a šli svojou vlastnou, nezávislou, samostatnou cestou. Čím vzniká ako samostatný subjekt Česká republika a Slovenská republika. Niečo podobné sa odohralo v bývalej Juhoslávii, ktorá de facto prestala existovať a vzniklo Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, tiež Čierna Hora. Dlhšie sa o samostatnosť pritom pokúša aj Kosovo.

Tým všetkým chcem povedať, ako rýchlo sa vedia meniť geopolitické poriadky v tomto svete. Aktuálne všetci viac menej žijeme konfliktom na Ukrajine, ktorého ďalší vývoj si v tejto chvíli netrúfne predpovedať zrejme nikto z nás. No s najväčšou pravdepodobnosťou i po jeho vyriešení vzniknú nejaké nové poriadky …

Keď pred mnohými storočiami prorok Daniel mal víziu o Synovi človeka, ktorý predstúpil pred Odvekého, aby mu bola odovzdaná moc a sláva i kráľovstvo a aby mu slúžili ľudia každého národa i jazyka – i vtedy stáli svetové dejiny na krehkom bode, na svojom novom prahu: Novobabylonská ríša bola len krôčik od toho, aby napadla Perzskú ríšu. To, že sa zmenia mocnosti a jedna ríša vystrieda druhú, však ešte neznamená, že sa automaticky zmenia, či zlepšia podmienky pre obyčajného človeka. Skôr opak je pravdou: obyčajný človek, ktorý trpel predtým, bude trpieť aj potom. Mocnosti vznikajú a zanikajú, no ľudia trpia ďalej …

Bratia a sestry, to, čo je pre mňa osobne na dnešnom sviatku fascinujúce a súčasne upokojujúce, to je tá skutočnosť, že je tu ešte niekto, je tu Jeden, ktorý riadi a spravuje celé svetové dejiny. Či už tomu človek je alebo nie je ochotný veriť. Je to súčasne niekto, kto mal účasť na utrpení a biede tohto sveta. Áno, priatelia, nie je to nikto iný ako sám Kristus, ktorý je v Danielovej vízii označený ako Syn človeka. Aj On sám trpel pod nespravodlivými vodcami z radov Rimanov, ale aj z radov vlastného židovského národa. Trpel až na smrť. Trpel, až kým nebol opäť vzkriesený a pri svojom nanebovstúpení opätovne nezískal pozíciu milostivého a súcitiaceho Vládcu nad všetkými vladármi.

Je to On, kto má v rukách všetko a všetkých. Bez Jeho vôle a vedomia sa v tomto svete nedeje nič. V Jeho rukách sme napokon aj my všetci, každý jeden z nás. Je to Pán, ktorý keď vstupoval na nebo, dal svojim jedno mocné zasľúbenie, ktoré platí: Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do skonania sveta. A tak, priatelia: je celkom jedno, čo vystrája NATO na čele so Stoltenbergom, Európska únia na čele s von der Leyenovou, naša vláda na čele s Hegerom, USA na čele s Bidenom, herec Zelenskyj aj so svojou Ukrajinou, či Rusko s Putinom … oni všetci sú len dočasní vládcovia … oni všetci raz budú musieť pokľaknúť pred Synom človeka a vyznať, že skutočný Pán je tu niekto iný.

Vďaka Bohu, že nám svojho Syna poslal za Spasiteľa. On vedie aj náš život v každej chvíli. A robí to podľa svojich dokonalých pravidiel a poriadkov. Robí to tak, aby raz všetkých svojich previedol aj cez smrť a voviedol ich do cieľa, ktorým je večný život. A preto dnes voláme: Pane Ježiši Kriste, Ty vyvýšený Syn človeka! Ochraňuj nás vo svojom večnom panstve a raz nás priveď do svojej večnej ríše pokoja! Amen.

48.819538,20.363907