Záver občianskeho roka (Silvester) – Príbeh o ceruzke

Written by radovan on dec 29, 2017 in - No Comments

Záver občianskeho roka – 31.12.2017

„Príbeh o ceruzke“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista! Amen.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Jedna pani si kúpila budík. Keď ho doma natočila, zistila, že ručičky chodia smerom dozadu. Celú záležitosť publikovala v televíznej relácii Lampáreň a získala aj finančnú odmenu. Diváci mohli vidieť hodinky so spätným chodom. Reklamácia bola uznaná, nakoľko išlo o nepodarok. Veď keby to bola pravda, táto pani by bola deň za dňom mladšia J My však dobre vieme, že čas a jeho plynutie na nás zanecháva práve opačné stopy …

Milí priatelia, čas je vskutku veľmi neprispôsobivá veličina. Plynie bez ohľadu na naše predstavy a želania. Raz chceme, aby plynul rýchlo, inokedy by sme ho chceli zastaviť. Dnes, keď v kalendárnom roku prežívame posledný deň, sme vyzvaní vrátiť sa v čase a uplynulý rok zhodnotiť. Pri takomto vyhodnocovaní máme ako veriaci ľudia jednu výhodu. A síce : uznávame, že je tu ešte niekto, kto vládne aj nad časom. Je tu niekto, kto aj času rozkazuje. Ak do Jeho rúk dnes odovzdávame prežitý rok, môžeme dúfať, že ho očistí od všetkého, čo v ňom bolo nesprávne. Takto oslobodení budeme môcť ľahšie vykročiť do nového roka.

Chcel by som vám teraz vyrozprávať jeden príbeh, milí priatelia. Chlapček pozoroval starú mamu pri písaní listu a spýtal sa jej : Píšeš príbeh, čo sa stal nám? Stará mama zdvihla oči od písania a s úsmevom vnúčikovi odvetila : Máš pravdu, naozaj píšem o nás. No ceruzka, ktorou píšem, je dôležitejšia ako slová samotné. Bola by som rada, keby si aj ty, keď vyrastieš, bol ako ona.

Chlapec sa díval na ceruzku, no nič zvláštne na nej nevidel. Starká pokračovala : Vieš, v živote všetko závisí od uhla pohľadu. Táto ceruzka má 5 dobrých vlastností, ktoré ti zaručia spokojný život, pokiaľ ich budeš mať.

 1. Aj s ceruzkou môžeš robiť veľké veci. Nikdy však nezabúdaj, že existuje ruka, ktorá vedie tvoje kroky. Tá ruka sa volá Boh a On ťa vždy povedie podľa svojej vôle.
 2. Niekedy musíme písanie prerušiť a ceruzku zastrúhať. Ceruzka pritom veľmi trpí. Napokon je však spokojná, lebo je opäť ostrá. Preto sa nauč znášať bolesť, lebo bolesť nás robí lepšími.
 3. Pri písaní ceruzkou môžeme kedykoľvek použiť gumu a vygumovať, čo sme napísali chybne. Nauč sa, že ak musíme v živote niečo napraviť, nemusí to pre nás znamenať hneď niečo zlé. Práve naopak! Môže to byť veľmi užitočné, aby sme nevybočili z cesty spravodlivosti.
 4. Nie je dôležité, z akého dreva ceruzku vyrobili, ani to, akú má farbu. Dôležitá je tuha vo vnútri. Preto si vždy všímaj, čo sa deje v tvojom vnútri.
 5. Ceruzka po sebe vždy zanechá stopu. Nezabúdaj, že všetko, čo v živote urobíš, zanecháva stopu. A preto si uvedomuj každý svoj krok.

Drahí bratia, milé sestry, týchto 5 vlastností sa tu pritom neobjavuje len tak. Majú spoločného menovateľa : je to Ježišov návod na šťastný, zmysluplný a vydarený život. Týchto 5 vlastností je veľmi jasne evidentných aj v Jeho osobnej spiritualite.

 1. Ceruzku niekto vedie. Pán Ježiš to vedel, preto povedal : A ten, čo ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, pretože ja robím vždy to, čo sa Jemu páči (J 8,29). Ježiš jednoducho mal dôveru, že Ho vedie nebeský Otec.
 2. Zastrúhanie robí ceruzke bolesť. Ježiš vedel, čo je bolesť – počnúc betlehemským odmietnutím, cez emigráciu do Egypta až po ukrižovanie v Jeruzaleme. Ale cez bolesť sa díval k vzkrieseniu a osláveniu. Ján napísal : To Slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, plný milosti a pravdy (J 1, 14). Ježiš veril, že bolesť nemá posledné slovo. Teda ani utrpenie a umieranie nie je definitívne. Posledné slovo v našom živote má Boh.
 3. Guma, ktorou sa dá zotrieť chybné slovo. Pán Ježiš celý život vyzýval svojich učeníkov a poslucháčov : Pokánie čiňte a verte v evanjelium (Mk 1, 14).
 4. Nie je dôležitý obal, ale tuha vo vnútri. Tak i Pán Ježiš stále uprednostňoval veci duchovné pred materiálnymi.
 5. Ceruzka zanecháva stopu. Po každom z nás tu ostane nejaká stopa. Aká tá stopa je, to sa posúdi na poslednom súde. Vedomie tohto posledného súdu Ježiš vysvetlil v slovách : Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Drahí bratia, milé sestry, z toho jednoduchého príkladu na konci občianskeho roka môžeme dnes vyvodiť otázky aj pre seba.

 1. Verím v Božiu otcovskú existenciu? Mám dôveru, že môj život je v Jeho réžii? Viem sa spoľahnúť na to, že On ma vedie tak ako aj ja ceruzku, alebo sa spolieham iba sám na seba?
 2. Problém zmyslu utrpenia a bolesti. Neraz sme sa v uplynulom roku pýtali : Prečo Pán Boh nezasiahne, keď vidí vojny, nešťastia, zemetrasenia, alebo choroby? Ako sa vyrovnám s utrpením a nezodpovedanými otázkami? Uvedomujem si, že bolesti nie je možné sa vyhnúť. No predsa to všetko môžem prekonať tým, že svojmu utrpeniu dám zmysel. Verím, že bolesť mi môže pomôcť v tom, aby som sa stával lepším človekom?
 3. Uznávam potrebu pokánia, ako gumu pri písaní, na zotretie chýb a hriechov? Spytujem si každý večer svedomie? Ako často som v plynulom roku pristupoval k sviatosti zmierenia, k sviatosti Večere Pánovej? A ako to vyzeralo s mojimi pôstmi, modlitbami, či almužnami? – veď aj o tom je osobné pokánie.
 4. Tuha je viac ako obal. Dôležitejšie sú veci duchovné ako materiálne. Využíval som nedeľné bohoslužby, aby som dal najavo : Bože, Ty si dôležitejší než moje záujmy? Praktizoval som osobnú modlitbu? Mal som čas na rozjímanie a čítanie Písma svätého?
 5. Ceruzka zanecháva stopu. Uvedomujem si zodpovednosť za svoje činy? Počítam s tým, že po smrti mi bude premietnutý celý film života? Verím v slová : Čokoľvek ste urobili jednému z najmenších, mne ste urobili? (Mt 25, 40).

Drahí bratia, milé sestry, ďakujme dnes Pánu Bohu za všetko, čo nám bolo dopriate v uplynulom roku a prosme Ho o silu  žiť ďalšie dni v súlade s Jeho vôľou. Amen.

Použité materiály : prof. Anton Fabian – Vydarený život

48.819538,20.363907