Závierka občianskeho roka 2021 – Kto nás odlúči od Kristovej lásky?

Written by radovan on dec 28, 2021 in - No Comments
article_image_full

Závierka občianskeho roka – Silvester – 31.12.2021

„… kto nás odlúči od Kristovej lásky? …“

Bratia a sestry: Pokoj vám!

Rímskym 8, 31b – 35.38 – 39

Ak je Boh za nás, kto je proti nám? 32 Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? 33 Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Je to Boh, ktorý ospravedlňuje. 34 Kto ich odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás. 35 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 38 Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, 39 ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Posledný deň roka je zaiste vhodnou príležitosťou na to, aby sme sa obzreli a zhodnotili to všetko, čo sme počas neho prežili. Na to, čo nám tento rok vzal, i na to, čo nám dal. I počas tohto roka sme vďaka Bohu mohli prežiť veľa krásnych momentov. Či už v kruhu rodiny, v kruhu kamarátov alebo na pracovisku. Zrejme sme však museli prejsť aj takými chvíľami, ktoré neboli príjemné a na ktoré by sme možno najradšej čím skôr zabudli. Áno, priatelia, môže to byť vskutku rôznorodé. Priznám sa, že ja osobne posledný deň roka prežívam svojim spôsobom tak trocha nostalgicky. Akoby mi bolo aj ľúto, že sa s ním musím rozlúčiť. Moja myseľ a srdce sú naplnené vďačnosťou za všetko, čo som smel prežiť. Vďačnosťou za to, že som smel ľuďom poslúžiť, či už na službách Božích, na krstoch, sobášoch, či pohreboch. Alebo len tak pri rôznych stretnutiach. Som vďačný, keď som niekoho mohol obohatiť ja a rovnako tak som vďačný za všetkých tých, ktorí obohatili mňa. Teší ma, keď som ľuďom spravil radosť – možno nejakou fotečkou na facebooku, možno nahrávkou nejakej piesne, alebo rovno CD – čkom, ktoré sa mi s kamarátmi v tomto roku podarilo vydať. Na druhej strane ma mrzí, že som si určité vzťahové veci nedal na poriadok tak, ako by sa to na kresťana patrilo. Samozrejme, v neposlednom rade som Pánu Bohu vďačný za dar života, za relatívne dobré zdravie, za rodinu, rovnako za vás – ako moju duchovnú rodinu, za kamarátov z hudobno – speváckej sféry, za kolegov v práci – či už v cirkvi alebo v škole …

Priznám sa, že väčšinou na každý Silvester sa utiahnem niekam na chvíľku do samoty, vezmem si mobil a otvorím si galériu fotiek. Nuž a keďže ich tam mám relatívne dosť, prevedú ma v spomienkach celým končiacim sa rokom. A to je skvelá príležitosť na vnútornú meditáciu, na vďačnosť voči Pánu Bohu – či za ľudí, ktorými som obklopený, ale tiež za nádhernú prírodu, ktorú nám v tomto kraji Hospodin doprial …

V dnešný deň, drahí priatelia, zrejme nejde ani tak o to, aby sme sa na uplynulý rok pozreli len tak všeobecne. Niečo na spôsob, ktorý nám ponúkajú televízie, keď na základe najvýznamnejších udalostí, ktoré sa počas roka odohrali, zosumarizujú celý rok. Dnes je oveľa dôležitejšie, aby sme si my sami spravili taký osobný sumár všetkého toho, čím sme prešli a čo nás postretlo.

Áno, priatelia, na mnohé sa pozeráme, ako som už naznačil, s vďačnosťou. Je však aj mnoho takého, čo nás tlačí, čo sme nedoriešili. Možno je nemálo toho, za čo sa hanbíme a nie sme na to príliš hrdí. Zrejme je dosť toho, čo nedopadlo tak, ako sme si to predsavzali na začiatku tohto roka. Áno, pokiaľ chceme byť čestní a úprimní, musíme priznať a uznať, že sme neraz zanedbali lásku – a to tak k Bohu ako aj k blížnemu. Áno, nie vždy sme si počínali čestne a spravodlivo. Pred očami sa nám objavujú unáhlené slová, ktoré sme vyriekli – prehnané scény a reakcie, ktorých sme boli účastní – nie celkom vydarené a zodpovedné momenty, za ktoré sa môžeme len hanbiť. Áno, naše správanie nebolo vždy vzorné a príkladné. Nie vždy bolo Pánu Bohu na česť a slávu a nám, či našim blížnym na dobro a prospech. Je toho nie málo, za čo by sme si zaslúžili odsúdenie. A možnože sa v tejto chvíli aj sami odsudzujeme a máme za to všetko pocit viny.

Bratia a sestry, moment ľútosti, uvedomenia si vlastných zlyhaní a pochybení, akt pokánia na konci roka – to všetko je zaiste dobrou, osožnou a prospešnou vecou. Kto bude žalovať na Božích vyvolených? Takto sa dnes pýta aj apoštol Pavol. Túto otázku si kladie preto, aby si na ňu vzápätí odpovedal. Kto teda bude žalovať? Kto bude súdiť? Áno, bude to Boh. Bude to však Boh, ktorý je za nás. Bude to Boh, ktorý súčasne ospravedlňuje. Bude to Boh, ktorý neušetril vlastného Syna, ale vydal Ho za nás. 34 Kto nás odsúdi? Je to Ježiš Kristus, ktorý zomrel, ba čo viac, bol vzkriesený z mŕtvych, je po Božej pravici a prihovára sa za nás …

            Drahí priatelia, na konci roka, uvedomujúc si kopec svojich zlyhaní, pochybení, nedostatkov a hriechov, môžeme s vďačnosťou na perách a radosťou v srdci povedať jedno: Je tu Jeden, ktorý kvôli našim zlyhaniam, hriechom a zlobe šiel na smrť. On vzal na seba všetko to, čo nás ťaží. Hriechy, ktoré sme popáchali a pocit viny, ktorý z toho máme, nás nemusí ťažiť, obviňovať a odsudzovať donekonečna. Dnes, bratia a sestry, na konci roka, toto všetko, môžeme odovzdať Tomu, ktorý za nás zomrel. On vytrpel to, čo my už zas nanovo trpieť nemusíme. Zaplatil obeť, ktorú my už zas nanovo platiť nemusíme.

Áno, zatiaľ to znie veľmi príjemne, skoro až neuveriteľne, rozprávkovo … Ale … Človek si pri počúvaní týchto slov rýchlo uvedomí a pýta sa: Je to vôbec možné? Veď v podmienkach tohto sveta to predsa takto nechodí. Na tomto svete si každý svoje dlhy musí zaplatiť sám. V tomto svete nemôžem naivne očakávať, že sa stále nájde niekto, kto sa nado mnou zmiluje a nejako to namiesto mňa vyrieši. Preto je pre mnohých také ťažké prijať to, čo nám ponúka Boh. Preto je pre mnohých ťažké prijať Božie riešenie: a síce skutočnosť, že všetko je vyriešené. Dlžoba hriechu je splatená.

Bratia a sestry, ako si tým môžeme byť takí istí? Jednoducho tak, že Boh sa k vykupiteľskému a spasiteľskému dielu svojho Syna priznal tým, že Ho vzkriesil z mŕtvych. Keby bol Ježiš ostal ležať v hrobe a nebol by vstal z mŕtvych, potom by tu bol naozaj vážny dôvod pochybovať o tom, či stačí to, čo pre nás Syn Boží vykonal. Či stačí Jeho obeť…  Či k nej náhodou netreba ešte niečo pridať… Veľkonočný zázrak vzkriesenia nás však chce i dnes, na konci roka 2021 mocne utvrdiť v tom, že problém už nie je. Problém bol raz a navždy vyriešený.

Teraz, práve tento Syn Boží, ktorý bol vzkriesený, sedí po „pravici Božej“. Teda tam, kde vládne Božia moc a láska. Boží Syn stojí pred Bohom a zastupuje nás ako náš obhajca, ako náš advokát. Prosí za ľudí, prosí rovnako tak za teba ako i za mňa, a prihovára sa za všetkých, ktorí do Neho vkladajú všetku svoju nádej. Úžasné na tom je, že o čo On prosí, to sa aj stane. Tu už teda niet žiadneho odsúdenia ani strachu z odsúdenia.

35 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Súženie alebo úzkosť, prenasledovanie alebo hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 38 Som totiž presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomné, ani budúce veci, ani mocnosti, 39 ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nebude nás môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Drahí priatelia, žijeme v dobe, ktoré je plná strachu. Strach sa šíri z médií. Strach sa šíri z internetu. Všade kopec poplašných, hrozivých správ, ktoré v nás nespôsobujú nič iné ako strach. Je naozaj dosť  ťažké vyhnúť sa strachu v nás a vo svete. Dnes, na konci roka, však zo stránok svätého Písma počujeme niečo, čo v nás pôsobí ako liečivý balzam. Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Odpoveď je jasná: nikto a nič. Sme preveľmi milovaní. A to nám stačí vedieť. Práve s touto nádejou, vierou a istotou chceme zakončiť rok starý a rovnako tak práve s touto nádejou, vierou a istotou chceme s Božou pomocou vkročiť do roku Nového. Nech nám v ňom sám Pán Boh pomáha a ochraňuje nás! Amen.

Pomodlime sa:   Večný Bože, v Tvojich rukách sú všetky časy i dni nášho života; S pokorou v srdci stojíme v túto poslednú chvíľu starého roka pred Tebou a ďakujeme Ti za Tvoju milosť, lásku, milosrdenstvo, ktorým si nás sprevádzal v odchádzajúcom minulom roku. Udržiaval si nás pri zdraví a živote, priznával si sa k našim dobrým snahám a predsavzatiam, požehnával si naše práce. Šíril si medzi nami svoje kráľovstvo, chránil si svoju cirkev, zachovával čistotu slova a sviatostí, prebúdzal si túžbu po zvesti Tvojho svätého slova. Tvoje slovo nezhaslo ani v našom zbore, ale utvrdzovalo nás v živej viere, rozhojňovalo v láske, zmocňovalo v nádeji. Ďakujeme Ti, že si žehnal našim prácam, sýtil nás každý deň svojimi darmi, dával si sily a spôsobnosti, zdaru a požehnania, zachoval si nás až k tomuto poslednému dňu odchádzajúceho roka. Dal si nám skúsiť aj bolesť, chorobu, utrpenie, smútok. Aj z našich radov si povolal k sebe tých, ktorí nám boli drahí, na ktorých aj v túto chvíľu myslíme. Ale bol si aj naším Tešiteľom, Lekárom, Pomocníkom, Ochrancom, útočišťom. Za to všetko Ti ďakujeme a prosíme, daj nám šťastne zakončiť tento rok a s novými nádejami vkročiť do roku nového. Amen.

 

           

48.819538,20.363907