Kázne Subscribe to Podcast

Title: 2. slávnosť Veľkonočná – Ježiš sa zjavuje i dnes

Date: 15 apríla, 2014 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

2. slávnosť Veľkonočná – 21. 4. 2014 „Ježiš sa zjavuje i dnes“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od vzkrieseného […]

Read more

Title: 1. slávnosť Veľkonočná – Ježišovo vzkriesenie rozdeľuje ľudí

Date: 15 apríla, 2014 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

1. slávnosť Veľkonočná – 20. 4. 2014 „Ježišovo vzkriesenie rozdeľuje ľudí“ Bratia a sestry : Kristus vstal z mŕtvych! Haleluja! Amen. Slávnostné […]

Read more

Title: Veľký Piatok – Nepochopiteľné víťazstvo

Date: 14 apríla, 2014 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Veľký Piatok – 18. 4. 2014 „Nepochopiteľné víťazstvo“ Bratia a sestry : Pokoj vám! J 19, 18 Tam ho ukrižovali a […]

Read more

Title: Zelený Štvrtok – Nový začiatok

Date: 14 apríla, 2014 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Zelený Štvrtok – 17. 4. 2014 „Nový začiatok“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen. […]

Read more

Title: Kázeň na seniorátnom konvente GeS 2014 v Dobšinej

Date: 14 apríla, 2014 Speaker/Pastor: Mgr. Slavomír Sabol, biskup VD ECAV

Notes:

Audio nahrávka kázne dôstojného brata biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Slavomíra Sabola pri príležitosti otváracích služieb Božích, ktoré […]

Read more

Title: 6. pôstna nedeľa (Kvetná) – Pre svoju poslušnosť sa stal ničím

Date: 10 apríla, 2014 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

6. pôstna nedeľa (Kvetná) – 13. 4. 2014 – (Pašiové sl. Božie s Večerou Pánovou) „Pre svoju poslušnosť sa stal ničím“ […]

Read more

Title: 5. pôstna večiereň – „Exempla trahunt – Vzory priťahujú“

Date: 7 apríla, 2014 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

5. pôstne večerné služby Božie  – 9. 4.  2014 „Exempla trahunt – Vzory priťahujú“  Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský […]

Read more

Title: 5. pôstna nedeľa (Smrtná) : Všemocný – bezmocný Boh

Date: 2 apríla, 2014 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

5. pôstna nedeľa (Smrtná) – 6. 4. 2014 „Všemocný – bezmocný Boh“ Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so […]

Read more

Title: 4. pôstne večerné služby Božie

Date: 31 marca, 2014 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

4. pôstne večerné služby Božie  – 2. 4. 2014 „V (ne)bezpečí vlastných hradieb“  Milosť a pokoj nech sa rozhojňujú medzi skrze […]

Read more

Title: 4. pôstna nedeľa – Pokoj s Bohom

Date: 25 marca, 2014 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

4. pôstna nedeľa – 30. 3. 2014 „Pokoj s Bohom“ Bratia a sestry : Pokoj vám! R 5, 1. 6 Keď sme […]

Read more
48.819538,20.363907