Podporte nás …

Aktivity a činnosť nášho Cirkevného zboru najmä v oblasti misie, ale tiež pri oprave nášho gotického chrámu môžete podporiť zaslaním milodaru. Ochotného darcu miluje Boh. Číslo nášho účtu je : SK84 7500 0000 0040 3026 4726.  Pri platbe mobilnou aplikáciou vám pomôže QR kód. Po zoskenovaní QR kódu je potrebné doplniť sumu a meno. Ďakujeme.

 

 

48.819538,20.363907