Interiér kostola

Ukážka starého nemeckého spevníka

Nemecky hovoriaca komunita evanjelikov v Dobšinej používala svoj spevník. Bol to tzv. Dobschauer Gesangbuch. Na ukážke sa nachádza detail 1. verša evanjelickej hymny „Ein feste Burg“ – Hrad prepevný

Leave a Comment

48.819538,20.363907