Zvony

Prvý zvon

Najväčší zvon. Váha cca 2200 kg.
Výrobca : Mich goss Richard Herold, Komotau (Mňa odlial Richard Herold, Chomutov)

Der Herr ist nun und nimmermehr von seinem Volk geschieden. Nach langem Krieg (1914 – 1918) und vielelm Leid läut´ ich nun wieder Frieden.
Pán sa od svojho ľudí teraz ani nikdy neodlúči. Po dlhej vojne (1914 – 1918) a mnohom utrpení vyzváňam opäť mieru.

48.819538,20.363907