Kázne Subscribe to Podcast

Title: Nový rok 2014 – Hospodinu podajme ruku!

Date: 30 decembra, 2013 Speaker/Pastor:

Notes:

Nový rok – 1. 1. 2014 „Hospodinu podajme ruku!“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! […]

Read more

Title: Závierka občianskeho roka (Silvester 2013) – Kresťania sú v bezpečí

Date: 28 decembra, 2013 Speaker/Pastor:

Notes:

Silvester – 31. 12. 2013                    „Kresťania sú v bezpečí“ Bratia a sestry : Pokoj vám! R 8,31-39 31  Čo k tomu […]

Read more

Title: Nedeľa po Vianociach – Slovo stalo sa telom

Date: 27 decembra, 2013 Speaker/Pastor:

Notes:

Nedeľa po Vianociach – 29. 12. 2013 „Slovo stalo sa telom“  Milosť vám a pokoj od narodeného Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! […]

Read more

Title: 2. sviatok Vianočný – Podobnosť s Kristom čisto náhodná?

Date: 18 decembra, 2013 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

2. sviatok Vianočný – 26. 12. 2013 „Podobnosť s Kristom čisto náhodná?“  Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech […]

Read more

Title: 1. sviatok Vianočný – Reakcie na evanjelium

Date: 18 decembra, 2013 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

1.sviatok Vianočný – 25. 12. 2013 „Reakcie na evanjelium“  Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v narodenom Pánovi Ježišovi Kristovi! Ak dovolíte, […]

Read more

Title: Štedrý večer – Augustus vs. Ježiš

Date: 18 decembra, 2013 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Štedrý večer – 24. 12. 2013 „Augustus vs. Ježiš“  Drahí bratia, milé sestry : Pokoj vám! Lk 2, 1 – […]

Read more

Title: 4. adventná nedeľa – On sa mi stal spasením

Date: 18 decembra, 2013 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

4. adventná nedeľa – 22. 12. 2013 (Sl. Božie s Večerou Pánovou a spoveďou) „On sa mi stal spasením“  Milosť vám a pokoj […]

Read more

Title: 2. adventná večiereň – Pôst + Modlitba

Date: 18 decembra, 2013 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

2. adventná večiereň „Pôst + Modlitba“  Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen. Mt 4, […]

Read more

Title: 3. adventná nedeľa – Potešenie je v odpustení

Date: 11 decembra, 2013 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

3. adventná nedeľa – 15. 12. 2013 (Večera Pánova so spoveďou) „Potešenie je v odpustení“  Milosť a pokoj nech je so všetkými […]

Read more

Title: 1. adventná večiereň – Posvätenie

Date: 11 decembra, 2013 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

„Posvätenie“  Milosť nášho prichádzajúceho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami! Amen. Bratia a sestry! Významné udalosti si vyžadujú prípravu. […]

Read more
48.819538,20.363907