Slávnostné požehnanie 2 CD nosiča pri príležitosti 500. výročia reformácie

Written by radovan on sep 08, 2017 in - No Comments

Vážení priatelia! V mene Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dobšiná ako aj v mene Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku si Vás dovoľujem srdečne pozvať do ev. chrámu Božieho do Dobšinej v nedeľu 1. 10. 2017, kde sa so začiatkom o 16.00 hod. uskutoční slávnostné požehnanie 2 CD nosiča s názvom Hrad prepevný (Ein feste Burg) pri príležitosti 500. výročia reformácie. Svoju účasť na tomto podujatí okrem iných potvrdili dôstojný pán emeritný generálny biskup ECAV na Slovensku Prof.ThDr. Július Filo, ktorý samotný akt požehnania vykoná a tiež dôstojný pán biskup Východného dištriktu ECAV na Slovensku Mgr. Slavomír Sabol, ktorý poslúži príhovorom.  Okrem nich sa môžete tešiť na pána Juraja Sarvaša, na viacero kvalitných speváckych telies ako aj na mladých operných umelcov. Veríme, že naše pozvanie prijmete. Tešíme sa na stretnutie s vami.

48.819538,20.363907