Kázne Subscribe to Podcast

Title: Posledný súd – Mýtus? Hrozba? Realita?

Date: 13 novembra, 2013 Speaker/Pastor:

Notes:

Predposledná nedeľa v cirkevnom roku – 17. 11. 2013 „Posledný súd – Mýtus? Hrozba? Realita?“  Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech […]

Read more

Title: Kresťan a postmoderna

Date: 12 novembra, 2013 Speaker/Pastor:

Notes:

Prednáška PhDr. Mariána Damankoša PhD., riaditeľa Evanjelickej spojenej školy v Prešove, ktorá zaznela na Seniorátnej pastorálnej konferencii evanjelických duchovných Gemerského […]

Read more

Title: Biblická hodina – Akvila a Priscilla

Date: 11 novembra, 2013 Speaker/Pastor:

Notes:

Akvila a Priscilla „V spoločnej službe …“  Niektoré manželské páry vedia, ako zo života vyťažiť to najlepšie. Navzájom sa dopĺňajú, využívajú […]

Read more

Title: 3. pred koncom cirkevného roka – Sofoniáš 3, 8 – 17 – „Znamenia konca“

Date: 6 novembra, 2013 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

3. pred koncom cirkevného roka – 10.11. 2013 „Znamenia konca“  Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý […]

Read more

Title: Pamiatka Reformácie – Reformačné „sola“ alebo : Ako je to naozaj?

Date: 22 októbra, 2013 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Pamiatka Reformácie 2013 „Reformačné sola … alebo : Ako je to naozaj?“ Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý […]

Read more

Title: Spomienkové služby Božie pri príležitosti vpádu Turkov do Dobšinej

Date: 14 októbra, 2013 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Spomienkové služby Božie na vpád Turkov do Dobšinej (14. – 15.  10. 1584) – 20. 10. 2013 Milosť vám a pokoj […]

Read more

Title: Biblická hodina – Silas

Date: 14 októbra, 2013 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Silas „Byť verný v malom …“             Životy prvých kresťanských misionárov by sme mohli opísať rôznymi slovami. Slovo „nudný“ by však […]

Read more

Title: Poďakovanie za úrody zeme

Date: 9 októbra, 2013 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Poďakovanie za úrody „Dobroreč duša moja Hospodinu…“ Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami! Amen. Žalm 103, […]

Read more

Title: Biblická hodina – Barnabáš

Date: 7 októbra, 2013 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Barnabáš „Muž, ktorý bol pre druhých povzbudením“  Každá skupina potrebuje vo svojom strede človeka, ktorý by ostatných povzbudzoval. Každý človek […]

Read more

Title: Pamiatka posvätenia chrámu

Date: 1 októbra, 2013 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Pamiatka posvätenia chrámu – 6. 10. 2013 „ Odkaz kostola postaveného do kríža“ Suspírium : 1Korintským 1, 18 Veď slovo […]

Read more
48.819538,20.363907