Služby Božie na konci roka 2013

Date: 31 decembra, 2013
Time: 4:00 pm
Map:

church_tower.1Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Dobšiná srdečne pozýva na služby Božie, ktoré sa uskutočnia v evanjelickom chráme Božom dňa 31. 12. 2013 pri príležitosti ukončenia starého roka 2013 so začiatkom o 16.00 hod. Vrámci služieb Božích zaznie tzv. Kuzmányho litánia pri ukončení roka ako aj Starosloviensky Otčenáš. Rovnako tak vystúpi zborový spevokol s ďakovnou piesňou. Príďte sa poďakovať  nášmu nebeskému Otcovi za Jeho pomoc, vedenie, ochranu, požehnanie ako aj všetky dary telesné a duchovné, ktoré sme od Neho smeli prijať! Tešíme sa na stretnutie s Vami!

Leave a Comment

48.819538,20.363907